Tipy pri pohľade na blízko

  • Spodná časť okuliarov vám pomôže zostriť na objekty v blízkej vzdialenosti ako napríklad na knihu, váš tablet, noviny alebo časopis.
  • Držte predmet, na ktorý chcete zaostriť, v komfortnej vzdialenosti pre vás (medzi 33 a 40 cm od vašich očí) a pozerajte pritom cez spodnú časť šošoviek sklopením zraku, nie celej hlavy.

Špeciálny tip pre čítanie

  • Ak chcete čítať celý riadok textu, budete musieť pohybovať hlavou mierne zo strany na stranu.

Čítanie textu nad výškou očí

Vždy, keď chcete pozerať na niečo nablízku, čo je umiestnené nad úrovňou vašich očí, zdvihnite hlavu a pozerajte cez strednú, prípadne spodnú časť šošoviek. Takto si najľahšie nájdete bod na šošovkách, cez ktorý vidíte najostrejšie. Jednotlivé časti šošoviek budete prirodzene používať v závislosti od toho, ako ste ďaleko od objektu, na ktorých chcete pozerať.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.