Pozeranie do diaľky

 

Tipy pre používanie okuliarov a zóny do diaľky

 

  • Vrchná časť vašich šošoviek vám umožňuje pohodlne a ostro vidieť do diaľky.
  • Keď sa dívate do diaľky, uistite sa, že vždy pozeráte cez hornú časť šošovky. Odporúčame pohybovať nielen očami, ale aj otočiť hlavu v smere, ktorým sa chcete pozerať.

Tipy pre chôdzu po schodoch

Pozerajte sa cez hornú časť šošoviek a spodok brady prikloňte smerom k hrudníku. Uistite sa, že cez ňu pozeráte pri každom kroku. Používajte zábradlie, a to najmä na začiatku.
Čoskoro bude pre vás chodenie po schodoch s multifokálnymi šošovkami úplne prirodzené.

Tipy pre riadenie motorového vozidla

Pohľad na cestu

Držte hlavu v prirodzenej vzpriamenej polohe a pozerajte cez vrchnú časť multifokálnych šošoviek do diaľky.

Pohľad na prístrojový panel

Nakloňte hlavu jemne dolu a pozerajte cez strednú časť vašich okuliarov – stredná vzdialenosť.

Zrkadlá

Pozerajte cez vrchnú časť šošoviek a natočte hlavu smerom k zrkadlu, ktoré chcete použiť.

Cúvanie

Pri pohľade dozadu použite vrchnú časť vašich šošoviek a otočte hlavu smerom k miestu, kam chcete cúvať. Možno budete musieť hlavu natočiť viac, ako ste boli zvyknutý. Budete však prekvapení ostrosťou a čistotou videnia.

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.