Článok bol uverejnený v prílohe Oči a zrak denníka Pravda, 02/2013.

Multifokály článok II.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.