Každý zákazník, ktorý potrebuje riešiť kvalitu zraku, je jedinečný svojimi individuálnymi parametrami, životným štýlom, preferenciami a skúsenosťou s okuliarmi. V ideálnom svete by ste mali pri výbere vhodných okuliarových šošoviek všetky tieto údaje zohľadniť. Práve iD MyStyle vám to umožní. Je to naozaj výnimočný člen „rodiny“ Hoyalux iD.

Hoyalux iD MyStyle

najvyšší stupeň personalizácie

Presne zadefinované subjektívne merania významnou mierou prispievajú k výslednému dizajnu šošovky iD MyStyle. Stabilizácia individuálnych odchýlok vo všetkých vizuálnych rovinách predchádza výrobe unikátnej šošovky s najvyššou kvalitou 3D videnia „šitej“ na mieru vášho oka. Aby ste sa rozhodli správne informujte sa u svojho predajcu na interaktívny program MyStyle iDentifier, ktorý vám krok po kroku pomôže so zadávaním parametrov a výberom správneho typu individualizovaného dizajnu.

Na základe hodnôt refrakcie, parametrov rámu, typu predošlých šošoviek a životného štýlu vyhodnotí najvhodnejší dizajn z 9 profilov konštrukcie multifokálnej šošovky. Vyselektovaný dizajn sa dodatočne optimalizuje na refrakčné hodnoty a parametre rámu. V podstate z neobmedzeného počtu variant je vypočítaný a následne vyrobený pár individualizovaných šošoviek na 100% „ušitých“ na mieru vášho oka.

Charakteristika Hoyalux iD MyStyle

  1. Najvyšší stupeň individualizácie multifokálnej šošovky
  2. Individuálne parametre použité pri kalkulácii dizajnu: hodnoty refrakcie, parametre rámu, typ predošlých šošoviek a subjektívne hodnotenie spokojnosti ich užívateľa, životný štýl
  3. Prirodzené a ostré 3D videnie na všetky vzdialenosti a do všetkých smerov
  4. Stabilita vnímania obrazu pri všetkých aktivitách
  5. Hladká a rýchla interakcia medzi všetkými vzdialenosťami
  6. Rýchla a spontánna adaptácia
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.