Čo sú to multifokály

 

Multifokálne šošovky alebo inak progresívne šošovky majú v sebe niekoľko dioptrií. Ich sila stúpa od horného okraja šošovky smerom k dolnému, kde sú dioptrie najsilnejšie. Takéto šošovky sú určené pre ľudí nad 45 rokov, u ktorých sa prejavila presbyopia. V skratke ide o prirodzenú stratu oka zaostrovať na bližšie predmety. Či sa aj u vás prejavila presbyopia, rýchlo a ľahko zistíte týmto jednoduchým testom.

Ľudská šošovka rokmi používania stratí pružnosť a nedokáže vytvoriť až také silné dioptrie potrebné na čítanie. Preto na spodnom okraji šošoviek je dioptria silnejšia, aby viac „pomohla“ oku zaostriť. Presbyopia je úplne prirodzený jav opotrebovania vnútroočnicovej šošovky. Prejavuje sa až u 98 percent ľudí vo veku nad 45 rokov.

Podstata multifokálnych šošoviek spočíva v neviditeľnom progresívnom „koridore“ v tvare presýpacích hodín. Pri vodorovnom pohľade užívateľ vidí ostro do diaľky a postupným klopením zraku sa pozerá cez čoraz vyššie dioptrie. Tie sa zvyšujú veľmi plynule. Tak, aby majiteľ progresívnych šošoviek videl komfortne aj na stredné vzdialenosti (kancelária, televízor, monitor počítača) a spodnou časťou okuliarov na čítanie.

Ich najväčšou výhodou napríklad oproti bifokálnym okuliarom je absencia viditeľného prechodu a nepríjemného skoku medzi silnou dioptriou do blízka a slabšou do diaľky. Multifokálne šošovky nielen lepšie vyzerajú, ale najmä sú pre oko pohodlnejšie.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.